Bendwet is juridisch dienstverlener voor families en ondernemers op de terreinen organisatie, onderneming en belasting. De visie is praktisch gericht en sturend op oplossingen. Bendwet heeft ervaring in onroerend goed, herstructureren en splitsen van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en kan u bijstaan in het opzetten, verkopen of beƫindigen van uw bedrijf.

Bendwet familie gaat over samenwonen, trouwen, scheiden, alimentatie, schenken, erven en nalaten, ruzie, en hoe dat op te lossen, voor alle generaties. Wij handelen nalatenschappen af, treden op als executeur, en adviseren over bewind.

Bendwet is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) en kan optreden als advocaat in alle gerechtelijke procedures bij alle rechtbanken in Nederland.