Davidse

B.J. Davidse (Bart), is advocaat sinds 1994 en heeft sindsdien ruime ervaring opgebouwd in de juridische adviserings- en procespraktijk. Hij adviseert, begeleidt en voert procedures, ook internationaal. Zijn werkterrein is onderneming en familie.

davidse@bendwet.nl

Van Wijk

E.L. van Wijk (Esmoreit) is afgestudeerd in 1993 en heeft gewerkt als wetenschappelijk medewerker bij de sectie ondernemingsrecht van de Universiteit van Amsterdam. Zij beschikt over brede civielrechtelijke kennis en ervaring en ze adviseert in het bijzonder op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, en vreemdelingenrecht.

vanwijk@bendwet.nl

 

Foto van Boris Smit

Smit

B. Smit (Boris) is werkzaam als junior jurist en is tweedejaars student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

smit@bendwet.nl